LUC GEES

Uit het persoonlijk beeldarchief van fotograaf Luc Gees zijn selectief beelden in een thematische context geplaatst, verwerkt tot een poëtisch fotografisch geheel. Deze werkwijze is een terugblik in de tijd, een afgelegde weg binnen een creatief, menselijk en beeldend proces. Binnen de context van evolutie, tijdelijkheid, herinneringen en afscheid is de binding het thema “bloemen”, metafoor voor schoonheid, sensualiteit, spanning, vergankelijkheid, leven en dood. Gestileerde portretten, bloemen, planten, landschappen en grafische tegenstellingen staan in een visuele dialoog, een poëtische impressie gepenseeld met licht gevat door het glazen oog. Portretten van creatieve Vlaamse iconen uit verschillende disciplines werken in op het collectief geheugen, kunstenaars die het tijdelijke verlaten hebben.Door kenmerken eigen aan het fotografisch analoge beeld te accentueren (korrel) en licht gedurende een langere tijd te laten inwerken op de lichtgevoelige emulsie is “tijdelijkheid” en “ vergankelijkheid” gesuggereerd. Luc Gees werkte als freelance fotograaf van 1973 tot 2014,was tussen 1976 tot 2016 docent fotografie aan de hogeschool Sint-Lukas te Brussel (Luca). Momenteel werkt hij aan autonome projecten.

Booklet > De Wael 15 Luc Gees.pdf