YVES VELTER

Een ontnuchterend besef van ontheemding en vervreemding ligt aan de basis van zijn oeuvre. Zijn interesse voor humane waarden, het menselijke komt hierdoor sterk naar voor in zijn werk. De existentiële vragen en psychische problematiek die daarmee samenhangt vormt de kerninhoud van zijn artistieke productie.De verstilde personages in zijn werk zijn gebaseerd op bestaande mensen die anoniem zijn gemaakt door ze gedeeltelijk te abstraheren in een tijdsloze omgeving. Ze worden in situaties geplaatst waar ze een opening in de realiteit maken en zo de onmogelijkheid een antwoord te geven doorbreken.

EXHIBITION TEXT: MIRROR TOUCH